Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach

  Kielce, dn. 13.02.2015r

Egz. nr 14

 

INFORMACJA  O WYNIKACH

 

                Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuje, że w dniu 13.02.2015 r. o godzinie 09:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr  ZP-01/2015 przeprowadzonym w trybie Przetargu nieograniczonego na „Dostawę oprogramowania dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Badanie ofert zakończono w dniu 13-02-2015 r. o godz. 13:37

Wpłynęło  trzynaście ofert.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;

Jakub Hryciuk Onex Group

Ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 105 892,00 zł. ) jedynym kryterium była cena.

 

Oferty ważne , które podlegały ocenie;

Oferta nr 1 – MarkSoft Marek Kundera,25-512 Kielce, ul. Warszawska 25A .  zaoferowana cena 110 896,80, zł , który otrzymał 95 pkt.

Oferta nr 2 – A.P.N. PROMISE S.A.  03-934 Warszawa, ul. Kryniczna 2 zaoferowana cena 106 272,00 zł , który otrzymał 99pkt.

Oferta nr 3 – Promet Kraków Rafał Świerczyński, ul. Wallek Walewskiego 9, 30-094 Kraków.

zaoferowana cena 111 702,70 zł , który otrzymał 95pkt.

Oferta nr 5. Jakub Hryciuk Onex Group , ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa .  zaoferowana cena 105 892,00 zł , który otrzymał 100.pkt.

Oferta nr 6. Innovation In Technology Sp .z o.o., ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg, zaoferowana cena  113 652,00zł.

który otrzymał 93.pkt.

Oferta nr 7. Econnect Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, zaoferowana cena  110 109,60zł.

który otrzymał 96.pkt.

Oferta nr 8. NECKERIT Sp.z o.o., ul. Suchodolska 24/37, 04-016 Warszawa, zaoferowana cena  114 636,00zł.

który otrzymał 92.pkt.

Oferta nr 9. CADEVENT Łukasz Ziółkowski ul. Targ Pakowy 5/6, lok.403, 80-806 Gdańsk, zaoferowana cena  124 968,00zł.

który otrzymał 85.pkt.

Oferta nr 10. TREMARK Sp. z o.o., ul. Modlińska 129 lok.U22, 03-186 Warszawa, , zaoferowana cena  108 732,00zł.

który otrzymał 97.pkt.

Oferta nr 12. SANSEC Poland S.A., ul.Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, zaoferowana cena  111 093,60zł.

który otrzymał 95.pkt.

Oferta nr 13. TRANSITION Technologies S.A., ul.Pawia 55, 01-030  Warszawa, zaoferowana cena  107 211,52zł.

który otrzymał 99.pkt.

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 4 -firmy AT COMM  Sp. z o.o. 05-082  Blizne- Łaszczyńskiego ul. Graniczna 50 , 05-082 Stare Babice, który zaoferował oprogramowanie Microsoft Office Professional Plus 2013, które nie spełnia wymogów opisanych w przedmiocie zamówienia. Dlatego też postanowiono odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy gdyż treść oferty jest niezgodna z treścią SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 11.  złożoną przez: Komputronik S.A., ul.Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, na podstawie art.89 ust.1 pkt 8 gdyż oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest podpisana przez osobę nieuprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Wykonawca wezwany  do uzupełnienia pełnomocnictwa potwierdził, że nie uzupełni go w wymaganym terminie dlatego postanowiono jak powyżej.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 18.02.2015 r.

                                                                      Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

                                                                                                     Leszek Dzierwa

                                                                                                  (podpis w oryginale)

 

 

Wyk. w 16 egz.

Egz. Nr  1 i 13 wykonawcy

Egz. Nr  14 strona internetowa

Egz. Nr  15  Tablica ogłoszeń

Egz. Nr  16 a/a