Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o rostrzygnięciu przetargu nr 7/06

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW
 
 Informuję, że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu nr ZP - 07 /06 w dniu 17.11.2006. o godzinie 10.10 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego – II etap w budynku WSA w Kielcach przy ulicy Prostej 10 w Kielcach”-
 Stosownie do postanowień zawartych w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U., Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami., Zamawiający zawiadamia:
1. W wyniku dokonania badania warunków udziału Wykonawcy , wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta jest ważna. ,
2. Po dokonaniu wyboru, najkorzystniejszą ofertę  przedstawił: Przedsiębiorca. „MAXTEL” Sp.z o.o. 25-217 Kielce ul Hanke Bosaka 2  - oferowana cena to 160918 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście zł.)
Na wyżej wymienione czynności Wykonawcy przysługuje prawo wniesienie protestu stosownie do postanowień zawartych w art. 180 ustawy.
informację wytworzył(a): Dariusz Kwiecień
data wytworzenia: 15.11.2006