Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach

  Informacja  o  pierwszym  i kolejnych  powołaniach sędziów  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w   Kielcach - na  podstawie  art. 88b § 1 i § 2  Ustawy  z dnia 27  lipca 2001r.- Prawo o ustroju  sądów  powszechnych  (Dz. U. 2020.365 t. j.) oraz  art. 9 ust 2  Ustawy  z  dnia  20 grudnia 2019r.  o zmianie  ustawy - Prawo o ustroju sądów  powszechnych, ustawy  o  Sądzie  Najwyższym  oraz  niektórych  innych  ustaw w związku  z  art. 29 i  art. 49  Ustawy  z dnia  25 lipca 2002r. -Prawo o ustroju sądów  administracyjnych (Dz. U. 2019.2167 t. j.):

 

1/ Artur Grzegorz ADAMIEC- Sędzia  WSA w  Kielcach.           

Prezydent  RP na  wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem 

z   dnia   16 września 2010r. powołał do pełnienia urzędu  na   stanowisku  sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach.

 

2/Krzysztof  ARMAŃSKI- Sędzia  WSA w   Kielcach.      

Prezydent  RP na  wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem 

z   dnia   9 lutego 2017r. powołał do pełnienia urzędu  na   stanowisku  sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach.

 

3/ Agnieszka Banach

Prezydent  RP na  wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem 

z   dnia   1 lutego 2021r. powołał do pełnienia urzędu  na   stanowisku  sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach.

 

4/ Dorota Ewa CHOBIAN- Sędzia  WSA w   Kielcach.    

Prezydent  RP na   wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem

 z   dnia 8 marca 2005r. powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  Sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w   Kielcach.

 

5/ Magdalena  Anna CHRANIUK- STĘPNIAK- Sędzia  WSA w  Kielcach.

Prezydent  RP na   wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem  z   dnia 14 kwietnia 2016 r. powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w   Kielcach.

 

6/ Renata Izabella DETKA- Sędzia  WSA w   Kielcach.

Prezydent  RP na  wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem

 z   dnia 8 marca 2005r. powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  Sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w   Kielcach.

 

7/ Maria Anna GRABOWSKA - Sędzia   WSA w   Kielcach.

Prezydent  RP na   wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem

 z   dnia 8 marca 2005r. powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  Sędziego   Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w   Kielcach.

 

8/Danuta  KUCHTA - Sędzia  WSA w  Kielcach.    

Prezydent  RP na   wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem

 z   dnia   12  czerwca 2006r. powołał  do pełnienia  urzędu  na  stanowisku  sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w   Kielcach.

 

9/ Jacek  KUZA - Sędzia   WSA w   Kielcach.

Prezydent  RP na   wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem

 z  dnia  5 października 2007r. powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku   sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w   Kielcach.

 

10/ Sylwester  Paweł  MIZIOŁEK - Sędzia  WSA  w  Kielcach.  

Prezydent  RP na   wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem

 z  dnia  26 czerwca  2007r. powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  sędziego 

Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w   Kielcach.

 

11/Dorota  Małgorzata  PĘDZIWILK- MOSKAL - Sędzia  WSA w   Kielcach.

 Prezydent  RP na  wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem  z   dnia 8 marca 2005r. powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w   Kielcach.

 

12/ Ewa  Maria  ROJEK- Sędzia   WSA w   Kielcach.

 Prezydent  RP na   wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem

 z   dnia 8 marca 2005r. powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  sędziego   Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego w   Kielcach.

 

13/ Mirosław  SURMA- Sędzia  WSA w   Kielcach.

 Prezydent RP na wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem  z   dnia  16  czerwca  2008r. powołał   do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Kielcach.

 

14/ Beata Dorota ZIOMEK- Sędzia  WSA w  Kielcach.

Prezydent  RP na   wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem  z   dnia 8 marca 2005r. powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  sędziego  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w   Kielcach.

 

15/ Anna Irena  ŻAK- Sędzia  NSA w   WSA w  Kielcach.

Prezydent RP na  wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem

 z  dnia 20  czerwca 2002r. powołał  do  pełnienia   urzędu  na   stanowisku   sędziego  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  w   Warszawie.

 

16/ Magdalena Anna Stępniak- asesor sądowy w WSA w Kielcach

Prezydent  RP na   wniosek  Krajowej  Rady  Sądownictwa  postanowieniem  z   dnia 1 marca 2022 r.  powołał do  pełnienia  urzędu  na   stanowisku  asesora sądowego w   Wojewódzkim   Sądzie  Administracyjnym  w   Kielcach.

                           

17/Andrzej Włodzimierz Mącznik - asesor sądowy w WSA w Kielcach

Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa postanowieniem z dnia 11 marca 2022 r. powołał do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.