Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie o sygnaturze II SA/Ke 382/20 ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta w Osieku z dnia 31.10.2019 r.

       W dniu 11 września 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w sprawie II SA/Ke 382/20 rozpoznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę  Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 października 2019 r. ( nr XIII/83/19) podjętą w przedmiocie – „zobowiązania burmistrza o przeciwdziałanie szerzeniu  ideologii „LGBT” w placówkach szkolno-wychowawczych na terenie gminy”.

       W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Osieku wniosła o jej oddalenie.

       W toku postępowania sądowego, Sąd na wniosek podmiotów zgłaszających swój udział w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, dopuścił do udziału w sprawie w tym charakterze na podstawie art. 33 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.) postanowieniem z dnia 28 maja 2020 r. Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” z siedzibą w Warszawie, a postanowieniem z dnia 9 września 2020 r. stowarzyszenie „Kampania Przeciw Homofobii” z siedzibą w Warszawie.

       W dniu 10 września 2020 r. na podstawie art. 8 p.p.s.a. zgłosił udział w sprawie Prokurator Krajowy.

       Wyrokiem z dnia 11 września 2020 r. ( sygn. akt II SA/Ke 382/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach – na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. – stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości, jako aktu organu administracji publicznej sprzecznego z prawem.

       Sąd przyjął, że wniesiona skarga była dopuszczalna, albowiem dotyczyła aktu podjętego w sprawach z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a. podlegającemu tym samym kognicji sądów administracyjnych.

       Uwzględniając skargę Sąd podzielił podniesione przez Rzecznika Praw Obywatelskich zarzuty naruszenia prawa przy podjęciu przez organ zaskarżonej uchwały. W ocenie Sądu uchwała została podjęta bez podstawy prawnej do wydania aktu o charakterze władczym.

        Sąd uznał, że uchwała narusza w szczególności zasady równości i zakazu dyskryminacji określone w art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

 

Kielce, 11.09.2020 r.