Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYNIKACH

                                                                                                                                   Kielce, dnia 29.06.2010r.

 
 
INFORMACJA  O WYNIKACH
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuję, że w dniu 21.06.2010 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarciem ofert w postępowaniu nr ZP-01/2010 w trybie Przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu i materiałów informatycznych. Badanie ofert zakończono w dniu 2010-06-29 o godz. 11:00.
Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. - dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;
 
Complex Computers Sp. z o.o.
25-520 Kielce,
ul. Targowa 18
Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 67 800,00 zł ) jedynym kryterium była cena.
 
 
Oferty odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy:

NUMER
OFERTY
 
WYKONAWCA
POWÓD ODRZUCENIA
 
1
 
TOPADVERT Agnieszka Czaplicka - Worożyńska
Ul. Genewska 9a 03-963 Warszawa
 
Wykonawca był zobowiązany na podstawie pkt. 12.1 ppkt. 1 (oświadczenie woli) SIWZ, dołączył szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, typ, model i nazwę producenta na podstawie których będzie można potwierdzić zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia. – załączona charakterystyka w części zapisów odwołuje się do zgodności oferowanego serwera do zapisów w SIWZ, taka forma jest niezgodna z przywołanym zapisem, gdyż na podstawie złącznej charakterystyki i zawartych w niej zapisów to Zamawiający miał potwierdzić zgodność lub niezgodność zaoferowanego serwera, a to czyni niezgodność oferty z zapisami SIWZ.
2
TECHNISERV Sp. z o.o.
Ul. Boya-Żeleńskiego 12/14
42-217 Częstochowa
Wykonawca zgodnie z poz. 5 załącznika nr 1 do SIWZ był zobowiązany zaoferować kartę sieciową 1000 Mb/s. Z charakterystyki zaoferowanego przedmiotu zamówienia wynika, że zaoferowana karta sieciowa nie spełnia obsługi protokołu IEEE 802.3x – Flow Control.

 
Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 5.07.2010 r.
 
Wyk. w 6 egz.
Egz. Nr 1-3 wykonawcy
Egz. Nr 4 strona internetowa
Egz. Nr 5 a/a
Egz. Nr 6 Tablica ogłoszeń

nowa podstrona, dodana 2010-06-29 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)