Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o zmienianie ogłoszenia - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH I DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POTRZEB WSA W KIELCACH

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 149782-2011 z dnia 2011-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dostarczaniu połączeń: A. usługa polegająca na realizacji połączeń telefonicznych za pomocą łącza ISDN (30B+D) + 300 DDI z zachowaniem istniejącej numeracji (41) 3405200 - (41)...
Termin składania ofert: 2011-06-20
________________________________________
Numer ogłoszenia: 159912 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149782 - 2011 data 09.06.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, fax. 041 3405361.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
•    W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dostarczaniu połączeń: A. usługa polegająca na realizacji połączeń telefonicznych za pomocą łącza ISDN (30B+D) + 300 DDI z zachowaniem istniejącej numeracji (41) 3405200 - (41) 3405499 B. usługa polegająca na zapewnieniu łączności z Internetem w technologii szerokopasmowej (xDSL) ze stałym adresem IP i przepływnością; 8192/1024 kbit/s C. Usługa polegająca na zapewnieniu łączy analogowych PSTN do istniejącej centrali w ilości 4 stacji z zachowaniem istniejącej numeracji 413349040, 413349041, 413349042, 413480718 D. Zamawiający wykorzystuje średnio miesięcznie. (Struktura połączeń telefonicznych rozkłada się w sposób następujący): -połączenia lokalne i strefowe 61 godz., -połączenia międzystrefowe - (międzymiastowe ) 13 godz., -połączenia do sieci komórkowych 16 godz., -połączenia do sieci międzynarodowych ( to połączenia do krajów UE. i pozostałych krajów połączenia będą rozliczane wg cennika operatora) 10 minut -połączenia do Internetu, 0-801.. i pozostałe 3 godz.;..
•    W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dostarczaniu połączeń: A. usługa polegająca na realizacji połączeń telefonicznych za pomocą łącza ISDN (30B+D) + 300 DDI z zachowaniem istniejącej numeracji (41) 3405200 - (41) 3405499 B. usługa polegająca na zapewnieniu łączności z Internetem w technologii szerokopasmowej (xDSL) ze stałym adresem IP i przepływnością; 6144/1024 kbit/s C. Usługa polegająca na zapewnieniu łączy analogowych PSTN do istniejącej centrali w ilości 4 stacji z zachowaniem istniejącej numeracji 413349040, 413349041, 413349042, 413480718 D. Zamawiający wykorzystuje średnio miesięcznie. (Struktura połączeń telefonicznych rozkłada się w sposób następujący): -połączenia lokalne i strefowe 61 godz., -połączenia międzystrefowe - (międzymiastowe ) 13 godz., -połączenia do sieci komórkowych 16 godz., -połączenia do sieci międzynarodowych ( to połączenia do krajów UE. i pozostałych krajów połączenia będą rozliczane wg cennika operatora) 10 minut -połączenia do Internetu, 0-801.. i pozostałe 3 godz.;.

nowa podstrona, dodana 2011-06-15

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-06-15