Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYNIKACH - ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH i DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POTRZEB WSA W KIELCACH

Kielce, dnia 27.06.2011r.

Egz. nr 4

 

 INFORMACJA  O WYNIKACH

 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10   25-366 Kielce, informuję, że w dniu 20.06.2011 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert w prowadzonym  postępowaniu w trybie Przetargu nieograniczonego na „ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH i DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POTRZEB WSA W KIELCACH"

Badanie ofert zakończono w dniu 27.06.2011 roku o godz. 08:30

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

TELESTRADA S.A.

02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 105 056,76 zł) jedynym kryterium była cena.

Oferty ważne i punktacja:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

Pkt.

2

Netia S.A. ul. Poleczki 13,  02-822 Warszawa

 

272 370,69

38,57

3

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

w Warszawie ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

118 447,95

88,69

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana  po 27.06.2011 r.

 

Wyk. w 6 egz.

Egz. Nr 1 i 3  wykonawcy

Egz. Nr 4  strona internetowa

Egz. Nr 5  tablica ogłoszeń

Egz. Nr 6  a/a

nowa podstrona, dodana 2011-06-27

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-06-27