Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego dla WSA w Kielcach

Kielce: Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego dla WSA w Kielcach
Numer ogłoszenia: 218922 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193660 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego dla WSA w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Urządzenie wielofunkcyjne (czerń) + oryginalny komplet materiałów eksploatacyjnych o największej wydajności 3 F-Secure Business Suite 32/64 bit (przedłużenie licencji) 97+3 kamera ip bezprzewodowa z trybem nocnym 2 Nero Multimedia Suite 10 Platinum HD - upgrade z wersji 7 - 4 Serwer- 2 Microsoft Office 2010 pro (pl) 32/64 bit 2 Zasilacz ups 10 Hyena Enterprise Edition 8.6 (upgrade z wersji 7.2) 3 Dysk twardy 3 Telefon Alcatel Mobile 300 DECT (do istniejącej centrali telefonicznej firmy alcatel) 15 Telefon Alcatel Premium Reflexes 4020 (do istniejącej centrali telefonicznej firmy alcatel) 3 Telefon Alcatel Easy Reflexes 4010 (do istniejącej centrali telefonicznej firmy alcatel) 5 Telefon Alcatel Advanced Reflexes 4035 (do istniejącej centrali telefonicznej firmy alcatel) 1 TESTER ZASILACZY ATX, BTX, ITX 2 Klawiatura bezprzewodowa+myszka bezprzewodowa 2 Zestaw narzędzi 1 Hub usb 7-portowy 3 Zasilacz do laptopa Dell Vostro v3700 (oryginalny) 2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.51.70.00-5, 48.82.00.00-2, 30.23.41.00-9, 32.55.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Complex Computers Sp.z o.o., ul.Targowa 18, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105691,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 128682,60

  • Oferta z najniższą ceną: 128682,60 / Oferta z najwyższą ceną: 128682,60

  • Waluta: PLN.

 

 

nowa podstrona, dodana 2011-07-27

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-07-27