Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA  O WYNIKACH

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ul. Prosta 10; 25-366 Kielce informuję, że w dniu 26.09.2011 r. o godzinie 09:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu nr  ZP-05/2011 na „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW KANCELARYJNO BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA WSA W KIELCACH”.

Badanie ofert zakończono w dniu 2011-09-28 o godz. 15:00. Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. -  dalej ustawy): Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca;

 

Biuro Market

25-436 Kielce, Zagórska 118.

 Który otrzymał 100 pkt. (wartość brutto 60 617,40 zł) jedynym kryterium była cena.

 

 

 

Oferta ważna i jej punktacja;

 

 

Konkret Plus, Chałubińskiego 44,25-619 Kielce  zaoferował kwotę – 66 805,28 i otrzymał  90,74 pkt.

Wykonawca wykluczony

Wykonawca Artpis Hurtownia Paweł Ślusarczyk ,Zbożowa 9c,25-416 Kielce, został wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy, a ofertę uznano za odrzuconą.

Na podstawie załączonych listów referencyjnych wykonanych dostaw nie można było stwierdzić czy wskazane dostawy zawierały jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na kwotę min. 50 tys. zł,  dlatego też wezwano wykonawcę w trybie art. 26 ust.3 do uzupełnienie wykazu dostaw z podaniem informacji, które potwierdzą postawiony warunek lub wskazanie innej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na kwotę min. 50 tys. zł.

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów dlatego postanowiono o jego wykluczeniu.

 

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po 04.10.2011 r.

nowa podstrona, dodana 2011-09-29

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-09-29